3 tips till dig som ska bygga hus!

 1. Fundera över om du vill ha ett arkitektritat hus eller om du kan tänka dig ett typhus. Ett skräddarsytt hus har sina fördelar men blir alltid dyrare. Vi försöker dessutom rita våra hus så att vissa mindre justeringar och tillval ska gå att göra. Vi diskuterar gärna förutsättningarna för just ditt projekt och är det så att inget av våra färdiga hus passar kan vi även leverera arkitektritade, specialanpassade hus.
 2. Vilken grund vill du ha? I huvudsak står valet mellan två olika grundtyper:

  a. Platta på mark. "Gjuten betongplatta är den klart vanligaste grundläggningsformen. Det som gör betongplattan så populär är möjligheten till att isolera grunden ordentligt och att grunden är fuktsäker. Eftersom anläggningsytan mot marken är så stor får du dessutom en konstruktion som minskar riskerna för sättningar betydligt."
  b. Krypgrund. Krypgrund eller torpargrund har använts under lång tid i Sverige. Det rör sig om en lite enklare och billigare lösning som främst används av hustillverkare i lågprissegmentet. Krypgrund dras med dåligt rykte sedan 70-talet då det var vanligt med felbyggda grunder. Dagens moderna konstruktioner är betydligt säkrare.
  c. (Krypgrund är en riskkonstruktion även om problemen med dagens moderna konstruktioner är betydligt mindre)

 3. Välj entreprenadform!

  a. Totalentreprenad
  Du väljer hus, tomt och husets placering och skriver kontrakt med en enda husleverantör. Du får en motpart som hanterar alla praktiska detaljer fram till tillträdesdagen. Det kanske bekvämaste men också dyraste sättet att bygga nytt hus då det medför en del merkostnader så som tex entreprenörsarvoden (ofta 10-15% av byggkostnaden). En annan nackdel är att du har mindre möjlighet att påverka byggprocessen så som tex val av underentreprenörer och kan sällan utföra arbeten själv. Ändringar kan bli dyra och vill du välja ett annat kök än det som din leverantör har avtal med så går ofta inte det. Allt material köps genom din entreprenör vilket gör det svårt att spara pengar på inköpen. En annan nackdel är att din byggledare är anställd av leverantören, något som innebär att du saknar en oberoende och kunnig kravställare som ser till ditt bästa i första hand. (Notera att den kvalitetsansvarige du anlitar under ditt husbygge har som uppdrag att följa upp efterlevnaden av bygglovet, inte att kravställa utförandet av tex inredning mm.)

  b. Generalentreprenad
  Vid generalentreprenad skriver du kontrakt med två olika entreprenörer. Dels med en husleverantör, dels med en entreprenör som bygger huset och ordnar för vatten, avlopp och el. Den vanligaste entreprenadformen som ibland förväxlas med totalentreprenad. Nackdelarna är samma som med totalentreprenaden samtidigt som du i allmänhet tecknar ett avtal med en mindre leverantör och inte med husleverantören vilket kan ha stor betydelse om din entreprenör hamnar i tex finansiella svårigheter.

  c. Delad entreprenad
  Vid delad entreprenad avtalar du själv med alla inblandade leverantörer. Denna form ger dig störst möjlighet att kontrollera och påverka byggprocessen och passar särskilt bra för dig som vill göra en del arbeten själv. Samtidigt ställer den högre krav på dig som byggare och saknar du själv kunskap och erfarenhet av att projektleda en husentreprenad kan det vara värt att anlita en byggledare. The house company rekommenderar Delad entreprenad för dig som vill bygga ditt hus till bästa möjliga pris med full frihet att välja inredning. Vi kan erbjuda stomresning i större delen av Sverige vilket gör att du snabbt får ett tätt hus och du kan sedan fortsätta själv, eller med inhyrda hantverkare i den takt du själv väljer.