Widjedal Racki

Widjedal Racki ritade sin första villa som studenter på arkitektskolan i Stockholm 1996 och har sedan dess drivit eget företag med fokus på villor och fritidshus åt privatpersoner. Villan under KTH tiden utfördes som examensarbete och byggdes även fysiskt av arkitekterna själva. Byggnaden har varit flitigt publicerad och belönades bla med Träpriset år 2000. Sedan dess har det blivit ett oräkneligt antal priser, publiceringar och utställningar. Deras hus dyker också ofta upp i filminspelningar och reklamfotograferingar i TV så väl som i tryck.

Kontoret lägger betoning på att bo ”med” en plats snarare än att bara bo ”på” en plats. Ytorna och funktionerna utanför byggnaden är därför lika viktiga som de innanför ytterväggarna. Med ett typhus ritat utan en specifik plats i åtanke bygger därför deras koncept på att man själv plockar ihop flera delar för att maximalt utnyttja den tomt man har utifrån väderstreck, utsikt, insyn så väl som önskemål om funktioner som växthus, garage, förråd etc. Komplementen till huvudhuset är utformade för att passa byggrätterna för Attefallshus (25kvm) och friggebod (15kvm), men det går också att tex. sätta ihop en Atteefallsbyggnad och en friggebod till en komplementbyggnad på 40kvm osv, allt efter vad detaljplanen för din tomt möjliggör. Öppet med andra ord för att tänka fritt!

Image

Husmodeller som är ritade av Widjedal Racki

Image