Max Holst

Profil 

Max Holst Arkitektkontor har ett djupt intresse av materialegenskaper och konstruktion som centrala arkitektoniska medel. Vi är intresserade av de praktiska frågeställningarna i byggprocessen och bejakar enkla, robusta konstruktioner. Samtidigt utnyttjar vi detta på ett vaket och intresseväckande sätt. Vi tror på en arkitektur som rotar sig i den fysiska omgivningen och tar del av samtida kulturella uttryck. Varje situation är unik och beställarens önskemål och förutsättningar utgör en naturlig inspiration och  utgångspunkt. Vi utvecklar en arkitektur som är kroppslig snarare än grafisk, tänkt som byggd, snarare än ”konceptuell”. Konstruktion och materialitet utvecklas parallellt med en känsla för rum och miljö. Det handlar om ett sökande bortom modernistiska klichéer, samtidigt som vissa föreställningar är djupt förankrade i den modernistiska traditionen. Kontoret driver för närvarande flertalet projekt olika faser från gestaltning till projektering och beställare finns både inom den privata och offentliga sektorn. 
 
CV 

Max Holst läste arkitektur vid Arkitekturskolan på LTH i Lund, UPC i Barcelona och ETH i Zurich och har omfattande erfarenhet från arkitektkontor i Europa och i USA. 
Hans praktiska utbildning kommer till största del från Rafael Moneos kontor i Madrid men han har även jobbat hos Behnisch & Partner i Stuttgart, Campi & Pessina i Lugano och hos Thomas Sandell i Stockholm. 
Max har även undervisat på Beckmans Designhögskola och på Arkitekturskolan KTH i Stockholm.

1967 Född 
1988-91 Arkitekturskolan LTH, Lund 
1991-92 ETH Zürich, Schweiz 
1994 UPC Barcelona, Spanien. 
1998 Master i arkitektur, Arkitekturskolan LTH, Lund 
1989-90 Campi & Pessina, Lugano, Schweiz 
1993 Behnisch & Partner, Stuttgart, Tyskland 
1995-98 Rafael Moneo, Madrid och Stockholm 
1999-2001 Thomas Sandell, Stockholm 
2001-04 Max Holst Arkitektkontor (www.maxholst.se
2001-12 Spetz & Holst Arkitekter

Image

Husmodeller som är ritade av Max

Image
Image