Energisnåla hus från The House Company

Idag är intressent för energieffektiva hus större än någonsin. En av fördelarna med att bygga nytt är att du får en energiförbrukning som är betydligt lägre än för äldre hus. Det är bra både för miljön och plånboken.

Vårt byggsystem

De traditionella husleverantörerna utgår från sin egen produktionslina och ritar sedan hus som tillverkas till så stor del som möjligt i den egna fabriken. Dessvärre finns det en hel del nackdelar med ett sådant upplägg. Husen behöver anpassas för transporten till byggplatsen vilket begränsar både utformning, tillval och konstruktion. För oss börjar processen i andra änden, vår vision är att erbjuda ett riktigt bra hus till bästa möjliga pris och det är utgångspunkten för hela vårt sätt att arbeta. Fler nöjda kunder lönar sig i längden, även om vi tjänar lite mindre pengar på varje enskilt hus.

Vårt byggsystem är ett mellanting mellan lösvirke och storblock, och man kan säga att vi plockat det bästa från två världar. Vi erbjuder nästan samma flexibilitet som lösvirkeshusen, med snabbheten från storblocken. Att bygga med vårt småblocksystem påminner mycket om att bygga med lego. Grunden är de 1,2 meter breda väggblocken som finns med flera olika paneltyper. Blocken är anpassade för standardiserad isolering och byggskivor vilket gör att man snabbt monterar ett tätt hus. Öppningar för fönster och dörrar är normalt förberedda i blocken, och blocken kan även anpassas för få till mer unika lösningar. Då isoleringen monteras på byggplatsen istället för att ta omvägen via en avlägsen husfabrik blir vår logistikprocess effektiv och påminner mycket om en känd möbeltillverkares "platta paket". Väggblocken reser man enkelt utan behov av kran vilket sparar pengar.

Väggkonstruktionen

De traditionella storblocken på marknaden har även en "inbyggd" problematik med köldbryggor i skarvarna mellan blocken. En annan nackdel är att isoleringen oftast är monterad från fabrik. Skulle oturen vara framme och det regnar när huset ska monteras är risken stor att fukt tränger in i fasaden.

En av flera fördelar med vårt småblockssystem är att isolering och diffusionsspärr monteras på byggplatsen. Det gör att generalskarvar kan undvikas och eventuellt regn i samband med monteringen får inte några större konsekvenser utöver lite extra torktid.

Vår vägg är uppbyggd i två skikt och är en av de tjockaste på marknaden. I väggkonstruktionen har diffusionsspärren placerats så att installationer för VVS och el kan göras utan att spärren bryts. Väggen förblir tät och vi undviker kalldrag och att fuktig rumsluft  tränger ut i väggkonstruktionen.