Buster Delin

Buster Delin, f. 1967 och verksam sedan 1997, är utbildad i formgivning vid Beckmans Skola, ingenjör och självlärd arkitekt. Buster arbetade först som inredningsarkitekt och möbelformgivare men allt eftersom uppdragen växte blev projekten större med om- och tillbyggnader av villor i Stockholmsområdet.

2008 började han rita på sitt eget sommarhus i Hälsingland, ett projekt som skulle komma att ta flera år att färdigställa och som blev ett sorts gesällprov som arkitekt. När huset var klart 2014 blev det internationellt omskrivet i tidskrifter och litteratur och belönades med Svensk Forms ”Svenska Fönster Priset” 2016. Buster är nu en etablerad husarkitekt och han har ritat ytterligare ett tjugotal hus åt privata beställare runt om i Sverige, varav ett har erhållit Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse.

Så här skriver Buster om sin filosofi: 
"Utöver att planera, konstruera och skapa praktisk funktion i en byggnad så är det min uppgift att tillföra ett arkitektoniskt mervärde. Med rumsproportioner, ljus och komposition av form, färg och material tillför jag funktion och ordning även för våra sinnen. Jag tror att det är de arkitektoniska kvalitéerna som på lång sikt ger en byggnad och dess rum ett bestående värde.

Jag lägger stor vikt vid att integrera byggnaden på ett vackert sätt i naturen och den omgivande miljön. De hus jag ritar får gärna växa ihop med sin plats genom terrasseringar, trappor, murar och träd. De yttre rummen är för mig lika viktiga som de inre, de står i förbindelse med varandra. Mina projekt arbetas fram inifrån-ut och jag tänker alltid igenom husets inredning och möblering för att skapa ett bra flöde genom rummen och hitta de bästa vyerna. Ett bra hus skall man inte tröttna på, det skall inbjuda till rörelse och kreativitet och överraska sina invånare med nya perspektiv varje dag genom årets växlande ljus och färger."

Image

Husmodeller som är ritade av Buster

Image
Image